استفاده از عبارات توصیفی در گرامر برای کسب نمره بالاتر در آزمون آیلتس

3
2261

یکی از نکات کاربردی گرامر بحث “عبارات توصیفی” است.

با استفاده از این عبارات، شما میتوانید با ساختن جملات ترکیبی نمره بالاتری را دربخش گرامر، چه در مکالمه و چه در رایتینگ، کسب کنید.

به این چند مثال توجه کنید:

Many of our rivers are polluted. We get our drinking water from there.

بسیاری از رودخانه های ما آلوده هستند. ما آب آشامیدنی خود را از آنجا تامین میکنیم.

Some people live in suburban areas. They enjoy a higher air quality.

برخی از مردم در مناطق حومه شهر زندگی میکنند. آنها از کیفیت هوای بهتری بهره میبرند.

Some factories do not treat their waste. These factories are the main

culprit in polluting the environment.

برخی از کارخانه ها زایعات خود را تصفیه نمی‌کنند. این کارخانه ها متهم اصلی در آلوده کردن محیط زیست محسوب میشوند.

شما با ترکیب کردن جمله های بالا میتوانید به جمله های مختصرتری برسید که مفهوم مورد نظر خود را سریعتر بیان کنید. به این صورت:

Many of our rivers, where we get our drinking water are polluted.

خیلی از رودخانه ها، که ما آب آشامیدنیمون رو از اونها تامین میکنیم، آلوده هستند.

People who live in suburban areas enjoy a higher air quality.

مردمی که در مناطق حومه شهر زندگی میکنند، از کیفیت هوای بهتری بهره میبرند.

Factories which do not treat their waste are the main culprit in polluting the environment.

کارخانه هایی که ضایعات خود را تصفیه نمیکنند، متهم اصلی در آلوده کردن محیط زیست محسوب میشوند.

در بسیاری از موارد، با اضافه کردن یک ترکیب وصفی ساده بعد از اسم، میتوانیم منظور خود را بهتر به خواننده، یا همان مصحح برگه برسانیم. نکته مهم اینکه این کار باید در جهت بیان شفاف تر مطلب باشد و نه در جهت پیچیده تر کردن آن.

آفرینش در اینستاگرام

اشتراک در این دیدگاه
اطلاع‌رسانی
3 دیدگاه‌
تازه ترین دیدگاه‌ها
قدیمی‌ترین دیدگاه‌ها بیشترین رأی
Inline Feedbacks
مشاهده تمام دیدگاه‌ها